Kompetent, ansvarlig og lokalt forankret

Vi tilbyr tverrfaglig rådgivning fra idé til ferdig prosjekt.

Kontakt oss

VI ER KJENT FOR ET MODERNE OG LØSNINGSORIENTERT TANKESETT

Hvem er vi?

Vi er et selvstendig arkitektur- og ingeniørfirma med kontorer i Kristiansund og Trondheim. Vi tilbyr tverrfaglig rådgivning fra ide til ferdig bygg, og tar oppdrag både for private og offentlige kunder. Vårt team har solid erfaring, bred fagkunnskap og er kjent for et moderne og løsningsorientert tankesett. Et hovedfokus i vårt arbeid er å finne løsninger som både respekterer eksisterende tradisjoner og framtidige behov, basert på en byggeskikk som er tilpasset omgivelsene.

Ansatte

Historie

I 2008 slo firmaene Sivilarkitekt Ian M. Petch og IES Oppmåling seg sammen og dannet Iversen Petch AS. I 2015 byttet firmaet navn til Ikon Arkitekt & Ingeniør AS. 

I 2014 åpnet vi kontor i Trondheim, og i 2018 åpnet vårt nye hovedkontor i Kristiansund sentrum. Vi er i stadig vekst, og stolte over vår sterke lokale tilknytning til Midt-Norge.

Her finner du oss

Vår rolle

Måten vi bygger opp våre samfunn på har stor innvirkning på både atferd, trivsel og miljø. Å skape nye omgivelser er derfor en viktig og ansvarsfull oppgave. 

Hvert prosjekt er unikt og krever en spesifikk tilnærming. I vårt arbeid samarbeider vi tett med tiltakshavere og brukere i hele prosjektfasen. Vi vektlegger hver enkelt parts ønsker og behov, noe vi erfarer at gir de beste løsningene.

Vi kan bidra med erfaring i planlegging, både overordnet, langsiktig og på detaljnivå. Som mangeårig leverandør av arkitektur- og ingeniørtjenester kan vi tilby solide løsninger som både dekker oppdragsgivers behov og samtidig ivaretar kulturelle og samfunnsmessige krav.

Godkjenninger

Ikon Arkitekt & Ingeniør har sentral godkjenning som ansvarlig søker, prosjekterende og kontrollerende i tiltaksklasse 2 og er medlem av Norsk Arkitekters Landsforbund og Arkitektbedriftene.