Kompetent, ansvarlig og lokalt forankret

Vi tilbyr tverrfaglig rådgivning fra idé til ferdig prosjekt.

Kontakt oss

 

VI ønsker å ta vare på miljøet

miljøfyrtårn

IKON er opptatt av å fremme gode, miljøvennlige valg i hverdagen og vi har som mål å bidra til bærekraftige løsninger i alle deler av prosjekteringen og i vår interne drift. Vi ønsker å være gode forbilder og rådgivere innenfor miljøriktig prosjektering og arbeider kontinuerlig med å utvikle vår kompetanse innenfor temaet.

Som et ledd i dette arbeidet har vi blitt miljøfyrtårsertifisert. Alle som ønsker det kan få vår miljørapport tilsendt pr epost

 

Rapport 2022 Rapport 2023

Har du innspill?

Vi ønsker å være vårt ansvar bevisst, og inviterer derfor alle til å komme med innspill til vårt klima- og miljøarbeid, eller eventuelle forbedringer.

Kontakt oss