Vår avdeling i Borgund på oppdrag for Skanska

Vi tilbyr både oppmålingstjenester og rådgivertjenester innen vei, vann og avløp i hele Sogn.

Vi bistår Skanska med oppmålingtjenester i forbindelse med oppgradering av eksisterende dam ved Viddalsvatn, Aurland. Her leverer vår dyktige kollega Kasper både oppmålingestjenester, maskinstyring og tar del i gjennomgang av modeller fra byggherre som danner grunnlaget for oppdragsgivers videre arbeid.
 
Avdelingen på Borgund har lang og bred erfaring innen oppmålingstjenester og erfaring fra store og små prosjekter innen både  infrastruktur og bygg.

I dag jobber avdelingen opp mot våre prosjekter nasjonalt, og vi søker oss også inn mot mer lokale markeder i Sogn og omegn.

0