Kart som viser området

Planoppstart for Breen hyttefelt II

Det meldes om oppstart for detaljregulering Breen hyttefelt II, planID 2022010, gnr./bnr. 181/1, Oppdal kommune.

Planarbeidet utføres på vegne av Saltdalshytta Utvikling AS, som utvikler området på vegne av KCS Eiendom AS.

Breen hyttefelt II utforsker bærekraftig hyttebygging. Nasjonalparken Næringshage AS utarbeidet en utviklingsstrategi for Hornlia (Breen hyttefelt II), hvor bærekraft og «grønn» hyttebygging står i fokus. I dette arbeidet har også Troll Arkitekter og Norsk institutt for naturforskning (NINA) vært delaktig.

 

Uttalelser til det forestående planarbeidet sendes skriftlig til:
Ikon Arkitekt & Ingeniør AS
Hauggata 12-14
6509 Kristiansund N

eller til post@ikon.as

 

Frist for innspill: 

15.02.2023

 

Spørsmål kan rettes til:

Anne Marie E. Valderaune

E-post: anne@ikon.as

Last ned dokumenter
0