Kartskisse som viser det regulerte området.

Planoppstart: Detaljregulering Storberget barnehage

I henhold til Plan- og bygningsloven § 12-8 melder vi om oppstart for detaljreguleringsplan Storberget barnehage, plan-ID
157620230004, Aure kommune.

Planarbeidet utføres på vegne av Aure kommune og skal legge til rette for etablering av barnehage på Storberget, inkludert arealer til trafikkområder og arealtilknytning for omliggende arealer.

 

Uttalelser til planarbeidet sendes skriftlig til:
Ikon Arkitekt & Ingeniør AS
Hauggata 12-14, 6509 Kristiansund N
Eller e-post: post@ikon.as

 

Frist for innspill:

30. august 2023

 

Har du spørsmål? 

Ta kontakt med  Lage Hoem Stavnesli
E-post: lage@ikon.as

Last ned dokumenter
0