Kartutsnitt av området som reguleringsplanen tar for seg.

Planoppstart: Detaljreguleringsplan for Straumen tettsted

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 melder vi om oppstart for detaljreguleringsplan for Straumen tettsted, plan-ID 157320210008, i Smøla kommune.

Planarbeidet utføres på vegne av Smøla kommune, som utvikler området på vegne av sine innbyggere.

Reguleringsplanen ser på plassering av funksjoner og videre utvikling av tettstedet.

 

Inviterer til folkemøter

Det er tenkt to folkemøter i tillegg til generell medvirkning gjennom reguleringsprosessen. Første folkemøte gjennomføres i løpet av høringsperioden for varsel av planoppstart. Dette folkemøtet avholdes 24. august 2023 på Eco Camp. Adresse: Trettnesveien 10, 6570 Smøla.

 

Andre folkemøte vil holdes i løpet av offentlig ettersyn av planforslag.

 

Uttalelser til det foreslåtte planarbeidet sendes skriftlig til:
Ikon Arkitekt & Ingeniør AS
Hauggata 12-14
6509 Kristiansund N

Eller til e-post: post@ikon.as

 

Frist for innspill:
01. september 2023

 

Spørsmål kan rettes til:
Lage Hoem Stavnesli
e-post: lage@ikon.as

Last ned dokumenter
0