Melding om utvidelse av plangrense for Sæther boligfelt

Det vises til den pågående planprosessen for Sæther boligfelt, planID: R-275. Det er nødvendig å utvide planområdet for å kunne legge til rette for en akseptabel veiltilkomst mot Rensvik. 

Iht. Plan- og bygningsloven § 12-8 gis det melding om utvidelse av planområdet for detaljregulering for Sæther boligfelt (gnr/bnr 137/1, 137/13, 135/5, 135/1 m.fl) i Kristiansund kommune.

Planarbeidet utføres på vegne av Utbygging Møre AS, og utvidelse av plangrense tar sikte på å løse innsigelsen knyttet til hoved tilkomsten til boligfeltet.

Det er etter høringen av planforslaget i årsskiftet 2014/2015 vurdert flere mulige løsninger. Når vi tar hensyn til gjeldende håndbøker for veiutforming og fremtidig trafikkmengde, mener man nå at eneste mulighet for å løse innsigelsene er å utvide planområdet.

I forbindelse med planutvidelsen vil man også se på en optimalisering av veinettet internt i boligområde, samt vurdere en endring av sammensetningen av boligtyper.

Uttalelser til det forestående planarbeidet sendes skriftlig til Ikon Arkitekt & Ingeniør AS, Hauggata 12-14, 6509 Kristiansund N eller til post@ikon.as

 

Frist: 
19.12.2022

 

Spørsmål kan rettes til:

Anne Marie E. Valderaune

E-post: anne@ikon.as

Last ned dokumenter
0