Åpning av travparken Varig Orkla Arena

Totalentreprenør Solberg Maskin viste oss tillit og inviterte oss med som prosjekteringsleder for den første store travbanen som er bygd i Norge på 30 år. 

Varig Orkla Arena er blitt vårt hittil største prosjekteringsoppdrag innen infrastruktur.

Det har vært en lærerik prosess, og nå står anlegget klart og venter på at hesteinteresserte trøndere og tilreisende skal komme travende til Fannrem.

Vi håper vi har vist oss tilliten verdig, og takker for et godt samarbeid!

Les mer her.

0