Fra Idé til virkelighet

Vi utfører oppdrag innen bygg og arkitektur, infrastruktur, arealplan og prosjektadministrasjon.

Fra Idé til virkelighet

Vi utfører oppdrag innen bygg og arkitektur, infrastruktur, arealplan og prosjektadministrasjon.

Fra Idé til virkelighet

Vi utfører oppdrag innen bygg og arkitektur, infrastruktur, arealplan og prosjektadministrasjon.

Fra Idé til virkelighet

Vi utfører oppdrag innen bygg og arkitektur, infrastruktur, arealplan og prosjektadministrasjon.

Fra Idé til virkelighet

Vi utfører oppdrag innen bygg og arkitektur, infrastruktur, arealplan og prosjektadministrasjon.

Fra Idé til virkelighet

Vi utfører oppdrag innen bygg og arkitektur, infrastruktur, arealplan og prosjektadministrasjon.

Fra Idé til virkelighet

Vi utfører oppdrag innen bygg og arkitektur, infrastruktur, arealplan og prosjektadministrasjon.

Fra Idé til virkelighet

Vi utfører oppdrag innen bygg og arkitektur, infrastruktur, arealplan og prosjektadministrasjon.

Fra Idé til virkelighet

Vi utfører oppdrag innen bygg og arkitektur, infrastruktur, arealplan og prosjektadministrasjon.

IKON ARKITEKT & INGENIØR

Vi er et solid og tverrfaglig team med bred erfaring og lokal forankring i Midt-Norge. Du finner oss både i Kristiansund, Trondheim og på Smøla. Vi leverer tjenester innen bygg og arkitektur, infrastruktur, arealplan og prosjektadministrasjon.

Et solid, tverrfaglig miljø med lokal forankring og 

bred erfaring med alle faser av ditt byggeprosjekt.

Bygg og arkitektur

Vi utvikler og designer bygg og omgivelser - Fra idé til virkelighet.

Ta kontakt

Fra naust til boligfelt

Vi løser oppdrag av alle størrelser, og sørger for god arkitektur der mennesker kan trives.

Har du en idé som du ønsker å realisere? Vi hjelper deg gjennom prosessen fra første skisse til prosjektet er blitt til virkelighet. Våre fagpersoner utvikler løsninger som fyller både estetiske, miljømessige og tekniske krav.

bli med i prosessen

Ved hjelp av illustrasjoner, konseptskisser og fotorealistiske 3D modeller sikrer vi at du som oppdragsgiver inkluderes i alle ledd i prosessen.

Infrastruktur

“Det virker hvis du ikke legger merke til det” 

Ta kontakt

infrastruktur

Infrastruktur fungerer best når du ikke tenker at den er der. God infrastruktur er essensielt for at et prosjekt skal kunne realiseres, og ofte teknisk krevende å utføre riktig.

bred erfaring og kompetanse

Vi har lang erfaring og utfører både prosjektering av vei- vann og avløpsanlegg, byggegrop, oppmålingsteknikk og terrengmodellering. Vi utarbeider nødvendige dokumenter og tilstandsrapporter og sørger for at ditt prosjekt oppfyller alle nødvendige krav.

Arealplan

realiser dine drømmer!

Se Detaljregulering

Realisere dine drømmer - vi tar oss av papirene

Utbyggingsprosjekter som innebærer endret bruk av arealer må først godkjennes av kommunen. Til dette er det viktig med gode reguleringsplaner. Vi i IKON har lang erfaring og bred kunnskap med utarbeidelse av private og offentlige planforslag, og hjelper deg med å få ditt prosjekt realisert.

Godt utnyttet arealbruk

En detaljregulering skal sikre fremtidsrettet og bærekraftig bruk av arealer. Derfor gjennomfører vi også supplerende utredninger, som konsekvensutredninger, støyutredninger og mulighetsstudier.

Detaljregulering

Prosjektadministrasjon

Vår erfaring kommer deg tilgode i alle ledd!

Prosjektbeskrivelse

Vi vet hvilke krav som stilles i hvert ledd av byggeprosessen

Byggeprosessen er kompleks og teknisk krevende, og det er viktig å holde tidsfrister. For å sikre at alle krav oppfylles innenfor avtalte budsjettrammer og tidsfrister kreves det god ledelse.

Vi har mange års erfaring

Vi har lang erfaring innen både prosjekt-, prosjekterings- og byggeledelse for både private og offentlige byggherrer. Dette omfatter prosjekter av ulikt omfang. Både småhus, større offentlige og private bygninger og anlegg samt store anlegg som Smøla vindpark.

#01 smøla vindpark

Om prosjektet:
Parken består av 68 vindmøller med samlet installasjon på 150 MW. Utbygging ble gjennomført i to byggetrinn, hvor trinn 1 ble åpnet 5. September 2002 av Kong Harald V og trinn 2 ble åpnet 27. September 2005 av Gro Harlem Brundtland. Anlegget er spredt over et areal på 18 km2, og var ved åpning Europas største landbaserte vindkraftverk.

Byggherre: Statkraft
Rolle: Byggeleder/byggherreombud
Prosjektverdi: 1200 millioner

#02 Aure kommune

Aure Arena

Om prosjektet: 
Idretts- og kulturlokalene for Aure kommune som inneholder bla.a. idrettshall, klatrevegg, treningsrom, svømmebasseng og kultur- og kinosal. Ferdigstilt samtidig med Aure barne- og ungdomsskole i 2013.

Byggherre: Aure kommune
Rolle: Byggherreombud
Prosjektverdi: 55 millioner

Aure barne- og ungdomsskole

Om prosjektet: 
Skole trinn 1 – 10, totalt ca. 250 elever. Gjennomført samtidig med Aure Arena i 2013.

Byggherre: Aure kommune
Rolle: Byggherreombud
Prosjektverdi: 30 millioner

Aure omsorgsboliger

Om prosjektet: 
Omsorgsboliger med 24 universelt utformede leiligheter. Totalt BTA på 3 297m2 inkl. parkeringskjeller. Ferdigstilt 2016.

Byggherre: Aure kommune
Rolle: Byggherreombud
Prosjektverdi: 80 millioner

Aure friidrettsstadion og kunstgressbane

Om prosjektet: 
Friidrettsstadion og kunstgressbane for Aure kommune. Ferdigstilt 2015.

Byggherre: Aure kommune
Rolle: Byggherreombud
Prosjektverdi: 25 millioner

#03 Gurisenteret

Om prosjektet:
Kulturarena med amfiteater bygget inn i kulturlandskapet for spelet ”Fru Guri av Edøy”. Senteret inneholder forøvrig kafé, utstillingslokaler,venterom, verksted og garderober. Bygningen er oppført i massivtre, og sto ferdig i 2009.

Byggherre: Smøla kommune
Rolle: Byggeleder/byggherreombud
Prosjektverdi: 40 millioner

#04 kaianlegg vikan

Om prosjektet:
Utvidelse av eksisterende fiskeri- og industrikai ved Vikan Havn. Prosjektet innebar 130 meters forlengelse av fiskerikai og industrikai og ro-ro rampe. Det utvidede kaianlegget sto ferdig i 2017.

Byggherre: Kristiansund og Nordmøre Havn IKS
Rolle: Byggherreombud
Prosjektverdi: 23 millioner