Ingeniør

Vår ingeniørtjeneste utfører tjenester innen oppmålingsteknikk, 3-D byggscanning, terrengmodellering, prosjektering av vei-, vann og avløpsanlegg, kaianlegg, brann- og konstruksjonssikkerhet, akustikk og støy, bygningsfysikk, miljøsanering, tilstandsrapporter, anbudsdokumenter, uavhengig kontroll og ansvarlig søker.

 • Vi tilbyr:
 • Konstruksjon
 • Brannkonsept
 • Bygningsfysikk
 • Energiberegning
 • Lyd- og støyberegning
 • 3D skanning av bygg / områder
 • Terrengmodellering
 • Bygg- og anleggsstikking

Vi utfører ingeniørtjenester innen oppmålingsteknikk, bygg og anlegg for både små og store oppdragsgivere, - private og offentlige.

Våre ingeniører har bred og tverrfaglig erfaring med både prosjektering, bygging og drift av private og offentlige bygninger og kommunaltekniske anlegg. På denne måten har vi god forståelse for hva som er nødvendige og kostnadseffektive løsninger, noe som oppdragsgivere setter pris på.

3-D scanning utføres av landskap, bygg og tekniske anlegg, og for industri og verft. Scanning gir grunnlag for utarbeidelse av «Som bygget», modellering, masseoppstillinger mm med høy presisjon.

Vi samarbeider tett med andre tekniske rådgivere innen fagområder hvor vi selv ikke besitter nødvendig kompetanse.

Våre tjenester

 • Prosjektadministrasjon

  Prosjektadministrasjon

  Vi har bred erfaring med alle faser av bygge- og søknadsprosessen, vi kan være behjelpelig med ledelse, kontroll og / eller ansvar for prosjektet ditt. Les mer
 • Arkitektur

  Arkitektur

  Design, utvikling, visualisering og realisering av prosjekter av alt fra interiørløsninger til konstruksjoner og bygg av alle størrelsesgrader. Les mer
 • Ingeniør

  Ingeniør

  Teknisk beregning, opptegning og rådgivning rundt konstruksjon, energi, sikkerhet og bokvalitet. Kommunalteknisk tjeneste i form av planlegging, beregning og dokumentasjon av kommunale anlegg. Les mer
 • Arealplanlegging

  Arealplanlegging

  Planer for utvikling av by og områder, utforskning av muligheter, konsekvensutredning og opptegnede løsninger. Les mer
 • 1

Noen av våre prosjekter

Kontakt oss

Hvis du lurer på noe vil vi gjerne høre fra deg, ta kontakt for en uforpliktende samtale

Er du ekte ? Skriv inn summen av en pluss sju :
 

IKON Arkitekt og Ingeniør

Hovedkontor i Kristiansund
Hauggata 12-14, 6509 Kristiansund


Avd. Trondheim
Industriveien 5, 7072 Trondheim


Avd. Smøla
Rådhusveien 7, 6570 Smøla


+47 715 40 455

post@ikon.as

ikon.as

Organisasjonsnummer: 992 869 631