Arealplanlegging

Kommunens arealplan og tilhørende reguleringsplaner gir regler for hvordan arealene kan benyttes, hvor det kan tillates bestemte utbygginger og hvilke krav som stilles til bygninger og anlegg. Arealplanene er kommunens styringsdokumenter ved forvaltning av areal og naturressurser.

 • Vi tilbyr:
 • Reguleringsplan
 • Konsekvensutredning
 • Utomhusplan
 • Utslippssøknad
 • Anbudsdokument
 • Vei-, vann- og avløpsanlegg
 • Utførelses- og mengdebeskrivelse

Utbyggingsprosjekter som innebærer endret bruk av arealer skal avklares iht. til plan- og bygningsloven, fortrinnsvis gjennom kommunens arealplaner. Det enkelte utbyggingsområdet kan være berørt av flere plantyper, fra overordnede kommuneplaner til detaljerte reguleringsplaner.

Detaljreguleringer er den mest detaljerte formen for arealplaner, og benyttes ved planlegging av utbyggingsprosjekter og andre tiltak. Private aktørers forslagsrett er knyttet til detaljreguleringer samtidig som private kan gi innspill til kommunens arealplanlegging gjennom kommuneplaner. Vi i IKON har lang og bred erfaring med utarbeidelse av private planforslag, og er gjerne behjelpelige med å få ditt prosjekt realisert.

En detaljregulering skal sikre en fremtidsrettet og bærekraftig bruk av arealer. Derfor gjennomfører vi i IKON også supplerende utredninger til våre planer som eksempelvis konsekvensutredninger (KU), støyutredninger og mulighetsstudier med mer. Vi innehar også ingeniørkompetanse på vei, vann og avløpsanlegg, noe som sikrer at gode og kostnadseffektive utbyggingsløsninger legges som et fundament for planarbeidet.

Våre tjenester

 • Prosjektadministrasjon

  Prosjektadministrasjon

  Vi har bred erfaring med alle faser av bygge- og søknadsprosessen, vi kan være behjelpelig med ledelse, kontroll og / eller ansvar for prosjektet ditt. Les mer
 • Arkitektur

  Arkitektur

  Design, utvikling, visualisering og realisering av prosjekter av alt fra interiørløsninger til konstruksjoner og bygg av alle størrelsesgrader. Les mer
 • Ingeniør

  Ingeniør

  Teknisk beregning, opptegning og rådgivning rundt konstruksjon, energi, sikkerhet og bokvalitet. Kommunalteknisk tjeneste i form av planlegging, beregning og dokumentasjon av kommunale anlegg. Les mer
 • Arealplanlegging

  Arealplanlegging

  Planer for utvikling av by og områder, utforskning av muligheter, konsekvensutredning og opptegnede løsninger. Les mer
 • 1

Noen av våre prosjekter

Kontakt oss

Hvis du lurer på noe vil vi gjerne høre fra deg, ta kontakt for en uforpliktende samtale

Er du ekte ? Skriv inn summen av en pluss åtte :
 

IKON Arkitekt og Ingeniør

Hovedkontor i Kristiansund
Hauggata 12-14, 6509 Kristiansund


Avd. Trondheim
Industriveien 5, 7072 Trondheim


Avd. Smøla
Rådhusveien 7, 6570 Smøla


+47 715 40 455

post@ikon.as

ikon.as

Organisasjonsnummer: 992 869 631