IKON Kvalpøya eksteriør Final

Reguleringsplan for Kvalpøya Fritidshusområde ble vedtatt i 2005 iht. Plan- og Bygningslov av 1985. Med reguleringsendring ønsker tiltakshaver, Kvalpøya Utvikling AS, å videreutvikle feltet for salg av nøkkelferdige hytter iht. de kvaliteter som etterspørres i dagens marked. Tiltakshaver ønsker samtidig å tilrettelegge for fortetting av eksisterende hyttefelt med 5 ekstra hyttetomter og flytte regulert småbåthavn mot vest da det vil gi bedre skjerming av fremherskende vindretninger fra nordøst og sørvest.

 

I forbindelse med reguleringsendringen har IKON Akritekt og Ingeniør AS utført en ROS-analyse for feltet. Resultatet fra analysen er innarbeidet i reviderte bestemmelser.

 

Frist for innspill er satt til 25.02.2019

Meldingsbrev_planoppstart_240119.pdf

Planbestemmelser_Kvalpøya_MHI230119.pdf

Rp_Kvalpøya_Hyttefelt_MHI230119.pdf

Sjekkliste_ROS.pdf

V4_ROS_Analyse_Kvalpøya_MHI281218-ilovepdf-compressed.pdf

IKON Kvalpøya eksteriør021

IKON Kvalpøya eksteriør011

 IKON Kvalpøya eksteriør3D Final 1