Tiltakshaver G.C. Rieber Oils AS har behov for å utvide tankparken for oppbevaring av fiskeolje samt utvidelse av utnyttelsesgrad av eksisterende industriområde. Dette for å kunne imøtekomme fremtidig kapasitetsbehov iht. det økende internasjonale kundemarkedet.

 

Avsatt planavgrensning omfatter et areal på ca. 41 daa.

 

 

Frist for innspill til det forestående planarbeidet er satt til 13.09.2019"

 

9-24_ny_Naboliste.docx

Møtereferat_oppstartsmøte_R-302.docx

R-302_OversendelsesbrevAMV250719.pdf

V1_R302_Planavgrensning_AMV250719.pdf

V2_R302_SjekklisteROS_AMV140319.pdf