Melding om planoppstart: 2019004 - Detaljregulering av Fagerheim øst

Iht. Plan- og bygningsloven § 12-8 gis det melding om oppstart detaljregulering på gnr. 90, bnr. 13, 88, 43, 52 og 77

Reguleringen vil legge til rette for konsentrerte og frittliggende småhusbebyggelse. Eksisterende bebyggelse vil bli videreført. 

Frist for innspill til det forestående arbeidet er 01.10.2019

 

Adresseliste_for_høringsparter.pdf

Meldingsbrev_planoppstart_-_signaturer.pdf

Naboliste.pdf

Planavgrensing.pdf

Referat_fra_oppstartsmøte_-__Detaljregulering_for_Fagerheim_øst_.pdf