Iht. Plan- og bygningsloven § 12-8 gis det melding om oppstart regulering av Øysand vest Næringsområde, gnr. 1, bnr. 8 i Melhus kommune.

Reguleringen vil legge til rette for forretning/verksted/lager/kontor. 

Frist for innspill til det forestående arbeidet er 01.10.2019

 

Brev_varsel_om_oppstart_-_signert.pdf

Eierliste.PDF

Møtereferat_fra_oppstartsmøte_Øysand_Vest_15.08.19_-_PlanID_2019005.PDF

Planavgrensing_1.pdf