Tiltakshaver Talgø Invest AS ønsker med dette å igangsette reguleringsprosessen for å kunne benytte eiendommene GID 147/69 og 137/15 til industriformål – hovedsakelig for lagring. Talgø Invest AS drifter tilstøtende industriområde sør for planområdet og har i dag et øktende behov for lagringsmuligheter i tilknytning til sin virksomhet.

 

Planområdet utgjør et totalt areal på 16 daa og planformål samsvarer med overordnet kommuneplan (KPA) for 2017 – 2029.

Frist for innspill er satt til 12.11.2018

Talgø_Naboliste.pdf

1566-20180002_Rp_Talgø_PlanavgrensningAMV041018.pdf

1566-20180002_Melding_Planoppstart_Talgø_AMV091018_sign.pdf