V9 Høytrykken illustrasjon m

Illustrasjon utarbeidet av Norconsult

Melding om oppstart detaljregulering for Høytrykken Kafé og Restaurant på eiendommene Gnr. 11 Bnr. 1, og Gnr. 3 Bnr. 576 ved Vanndamman i Kristiansund kommune.

Tiltakshaver Ole Tønder ønsker med dette å igangsette detaljregulering for å tilrettelegge for etablering av restaurant-, bar-, kafé- og opplevelsesvirksomhet på det gamle høydebassenget Høytrykken. Ny bygningskonstruksjon settes oppå eksisterende murer. I tillegg til adkomst fra Vanndammen med svevesti og -trapp, skal adkomst fra parkeringsplass, varelevering og andre tekniske installasjoner skje via tunnel og heis fra Vuggaveien.

 

Frist for innspill er satt til 15.04.2019

Meldingsbrev_planoppstart_JK120319.pdf

V1_Planavgrensning_AMV170119.pdf

V2_Referat_oppstartsmøte_11.2.2019.pdf

V3_Sjekkliste_ROS_AMV160119.pdf

V4_Sjekkliste_Reguleringsplan_AMV160119_sign.pdf

V5_Situasjonsplan.pdf

V6_Snitt_medmålsetting_bunn_mur_og_topp_mur.pdf

V7_Høytrykken_flyfoto_ca._1924.jpg

V8_Foto_Høytrykken_og_Varden_ca._1920-tallet.jpg

V9-Høytrykken-illustrasjon-m.jpg

V9_Høytrykken-illustrasjon_m._vegetasjon.png

V10_Utsikt_fra_Varden.png

V11_3D-illustrasjon_Høytrykken_og_Varden.jpg

V12_3D-illustrasjon_Høytrykken_sett_mot_Varden.jpg

V13_Fasade_sør.jpg

V14_Høytrykken_snitt_m._heis_og_koter.jpg

V15_Høytrykken_snitt_m._Varden.jpg