Reguleringsendring: Bollandsmoen Motorsportsbane

Varsel om endring av reguleringsplan for Bollandsmoen Motorsportsbane.

I medhold av Plan- og bygningsloven § 12-8 gis det varsel om endring av reguleringsplan for Bollandsmoen Motorsportsbane i Melhus kommune (PlanID: 1996002). 


Det søkes å endre planens bestemmelser pkt. 1.2 vedrørende støy slik at bestemmelsene samsvarer med gjeldende retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging utgitt av Klima- og Miljøverndepartementet, T-1442/2016.


NMK Melhus ønsker å legge til rette for en åpen dialog med naboer og myndigheter, og inviterer derfor til nabomøte v/Ler Putballpark torsdag 13.02.20 kl. 19.00.

Frist for å gi tilbakemelding til planendringen er satt til 20.03.2020.

Download
0