Oppstart: detaljregulering Melkvika Næringspark

Iht. Plan- og bygningsloven § 12-8 gis det melding om oppstart av detaljregulering for Melkvikan Næringspark (gnr. 10 bnr. 50 m.fl) i Kristiansund kommune.

Planarbeidet utarbeides på vegne av Umoe Sterkoder AS og vil legge til rette for verksted, lager, kontor og havneareal. Det er stilt krav om konsekvensutredning og planprogram, iht. plan- og bygningslovens § 12-9 legges planprogrammet ut til høring og offentlig ettersyn.

Uttalelse til det forestående planarbeidet sendes skriftlig til Ikon Arkitekt & Ingeniør AS, Hauggata 12-14, 6509 Kristiansund N

eller til post@ikon.as

 

Frist: 09.09.2022

 

Spørsmål kan rettes til:

Halvard V. Straume

E-post: halvard@ikon.as

 

Last ned dokumenter her
0