Oppstart: Detaljregulering Hallarøy

Melding om oppstart av detaljregulering av Hallarøya (gnr/bnr 32/1 m.fl.)

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 melder vi om oppstart av detaljregulering av Hallarøya (gnr/bnr 32/1 m.fl.) i Smøla kommune.

Uttalelse til det forestående planarbeidet sendes skriftlig til:

Ikon Arkitekt & Ingeniør AS
Hauggata 12-14
6509 Kristiansund N

eller til:
halvard@ikon.as 

 

Frist: 27.08.2021.

 

Spørsmål kan rettes til:
Halvard V. Straume
Tlf: 476 61 487

E-post: halvard@ikon.as

Last ned dokumenter
0