Oppstart: Detaljregulering for Sjøgata 17

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 melder vi om oppstart av detaljregulering for boligblokk i 4 etasjer på eiendom gnr. 46, bnr. 56 i Vestnes kommune.

 

Uttalelse til det forestående planarbeidet sendes skriftlig til:
Ikon Arkitekt & Ingeniør AS
Hauggata 12-14
6509 Kristiansund N

 

eller til halvard@ikon.as

 

Frist for innspill:
09.08.2021

 

Spørsmål kan rettes til:
Halvard V. Straume
Tlf: 476 61 487
E-post: halvard@ikon.as

Last ned dokumenter
0