Oppstart: Detaljregulering Bergveien 1

Melding om oppstart av detaljregulering for Bergveien 1 i Kristiansund.

I henhold til Plan- og bygningsloven § 12-8 gis det melding om oppstart av detaljregulering for Bergveien 1 (gnr. 10, bnr. 608) i Kristiansund. I tillegg inngår deler av eiendommene gnr/bnr 10/136 og 10/298. Jf. § 12-15 åpnes det for felles behandling av reguleringsplanforslag og byggesøknad.


Uttalelse til det forestående planarbeidet sendes skriftlig til Ikon Arkitekt & Ingeniør AS, Hauggata 12-14, 6509 Kristiansund N eller til halvard@ikon.as 


Frist: 13.01.2020.

Download
0