Oppstart: Detaljregulering av Edøen mekaniske

Vi melder om oppstart av detaljregulering for Edøen mekaniske (gnr. 13 bnr. 3).

Iht. Plan- og bygningsloven § 12-8 gis det melding om oppstart av detaljregulering for Edøen mekaniske (gnr. 13 bnr. 3) i Smøla kommune.

Uttalelse til det forestående planarbeidet sendes skriftlig til:
Ikon Arkitekt & Ingeniør AS
Hauggata 12-14
6509 Kristiansund N

eller til:
halvard@ikon.as 

 

Frist: 27.08.2021.

 

Spørsmål kan rettes til:
Halvard V. Straume
Tlf: 476 61 487
E-post: halvard@ikon.as

Last ned dokumenter
0