Ingeniør

Vår ingeniørtjeneste utfører tjenester innen oppmålingsteknikk, 3-D byggscanning, terrengmodellering, prosjektering av  vei-, vann og avløpsanlegg,  kaianlegg, brann- og konstruksjonssikkerhet, akustikk og støy, bygningsfysikk, miljøsanering, tilstandsrapporter, anbudsdokumenter, uavhengig kontroll og ansvarlig søker.

 • Vi tilbyr:
 • Konstruksjon
 • Brannkonsept
 • Bygningsfysikk
 • Energiberegning
 • Lyd- og støyberegning
 • 3D skanning av bygg / områder
 • Terrengmodellering
 • Bygg- og anleggsstikking

Vi utfører ingeniørtjenester innen oppmålingsteknikk, bygg og anlegg for både små og store oppdragsgivere, - private og offentlige.

Våre ingeniører har bred og tverrfaglig erfaring med både prosjektering, bygging og drift av private og offentlige bygninger og kommunaltekniske anlegg. På denne måten har vi god forståelse for hva som er nødvendige og kostnadseffektive løsninger, noe som oppdragsgivere setter pris på.

3-D scanning utføres av landskap, bygg og tekniske anlegg, og for industri og verft. Scanning gir grunnlag for utarbeidelse av «Som bygget», modellering, masseoppstillinger mm med høy presisjon.

Vi samarbeider tett med andre tekniske rådgivere innen fagområder hvor vi selv ikke besitter nødvendig kompetanse.   

Våre tjenester

Prosjektadministrasjon

Vi har bred erfaring med alle faser av bygge- og søknadsprosessen, vi kan være behjelpelig med ledelse, kontroll og / eller ansvar for prosjektet ditt.

Arkitektur

Design, utvikling, visualisering og realisering av prosjekter av alt fra interiørløsninger til konstruksjoner og bygg av alle størrelsesgrader.

Ingeniør

Teknisk beregning, opptegning og rådgivning rundt konstruksjon, energi, sikkerhet og bokvalitet. Kommunalteknisk tjeneste i form av planlegging, beregning og dokumentasjon av kommunale anlegg.

Arealplanlegging

Planer for utvikling av by og områder, utforskning av muligheter, konsekvensutredning og opptegnede løsninger.

Noen av våre prosjekter

Kontakt oss

Hvis du lurer på noe vil vi gjerne høre fra deg, ta kontakt for en uforpliktende samtale

 • IKON Arkitekt og Ingeniør
  Hovedkontor
  Smølasenteret
  Hopen, 6570 Smøla
  (Postboks 25)

  Avd. Trondheim
  Industriveien 5, 7072 Heimdal

  Avd. Averøy
  Bruhagen Sentrumsbygg, 6530 Averøy

 • +47 715 40 455

 • post@ikon.as

 • ikon.as

 • Organisasjonsnummer:
  992 869 631