Arkitektur

Vi utvikler og designer bygg og omgivelser fra ide til virkelighet, hvor god dialog og samhandling mellom oppdragsgiver, brukere og arkitekt er nøkkelen for å oppnå gode løsninger hvor vi mennesker skal trives. 

 • Vi tilbyr:
 • Konseptutvikling
 • Skisseprosjekt
 • Forprosjekt 
 • Fotorealistisk presentasjon
 • Detaljplanlegging
 • Arbeidstegning
 • Interiørarkitektur
 • Landskapsarkitektur

Vi designer og utvikler prosjekter for både små og store oppdragsgivere, - private og offentlige. Vi bruker vår kunnskap og erfaring til å analysere ønsker og behov , og ut fra dette utvikle løsninger som oppfyller estetiske, praktiske, tekniske, miljømessige,  stedsrelaterte og økonomiske krav. Arkitektur er å skape gode rom for mennesker der en skal trives, og tett og god dialog mellom oppdragsgiver, brukere og arkitekt er avgjørende for å lykkes med utformingen av bygninger og omgivelser.

   
Ut fra oppdragsgivers idéer og ønsker visualiserer vi alternativer og løsninger. Vi utarbeider illustrasjoner og tegninger i 2D og 3D som spenner fra helt enkle konseptskisser til fotorealistiske renderinger, og til sist detaljerte arbeidstegninger med detaljer. Design er et prosess og med vår ekspertise og kreativitet kan vi hjelpe deg å realisere løsningen du ønsker.
 

Vi ønsker å bidra til at det utvikles gode bygningsmiljøer og byggetekniske løsninger, og er opptatt av god stedstilpasning og lokal byggeskikk. Men byggematerialer,  arkitektur og levemåter er under stadig utvikling, dette søker vi å ta inn i våre designløsninger.  

Våre tjenester

Prosjektadministrasjon

Vi har bred erfaring med alle faser av bygge- og søknadsprosessen, vi kan være behjelpelig med ledelse, kontroll og / eller ansvar for prosjektet ditt.

Arkitektur

Design, utvikling, visualisering og realisering av prosjekter av alt fra interiørløsninger til konstruksjoner og bygg av alle størrelsesgrader.

Ingeniør

Teknisk beregning, opptegning og rådgivning rundt konstruksjon, energi, sikkerhet og bokvalitet. Kommunalteknisk tjeneste i form av planlegging, beregning og dokumentasjon av kommunale anlegg.

Arealplanlegging

Planer for utvikling av by og områder, utforskning av muligheter, konsekvensutredning og opptegnede løsninger.

Noen av våre prosjekter

Kontakt oss

Hvis du lurer på noe vil vi gjerne høre fra deg, ta kontakt for en uforpliktende samtale

 • IKON Arkitekt og Ingeniør
  Hovedkontor
  Smølasenteret
  Hopen, 6570 Smøla
  (Postboks 25)

  Avd. Trondheim
  Industriveien 5, 7072 Heimdal

  Avd. Averøy
  Bruhagen Sentrumsbygg, 6530 Averøy

 • +47 715 40 455

 • post@ikon.as

 • ikon.as

 • Organisasjonsnummer:
  992 869 631