Tjenester

Hvert prosjekt er unikt og krever kontekst-spesifikk tilnærming. Utformingen bygger blant annet på kunnskap om kontekst, konstruksjon, bærekraft og økonomi, materialer, vær- og lysforhold og ikke sist mennesker. Vi liker å jobbe sammen med tiltakshaver og brukere i en integrert prosess, hvor vi analyserer ønsker og behov og har en aktiv dialog gjennom utvikling av designen. Vi erfarer at en på denne måten kommer fram til de beste løsningene samtidig som tiltakshaver får en inngående kjennskap til prosjektet i utførelsesfasen.

Våre tjenester

Prosjektadministrasjon

Vi har bred erfaring med alle faser av bygge- og søknadsprosessen, vi kan være behjelpelig med ledelse, kontroll og / eller ansvar for prosjektet ditt.

Arkitektur

Design, utvikling, visualisering og realisering av prosjekter av alt fra interiørløsninger til konstruksjoner og bygg av alle størrelsesgrader.

Ingeniør

Teknisk beregning, opptegning og rådgivning rundt konstruksjon, energi, sikkerhet og bokvalitet. Kommunalteknisk tjeneste i form av planlegging, beregning og dokumentasjon av kommunale anlegg.

Arealplanlegging

Planer for utvikling av by og områder, utforskning av muligheter, konsekvensutredning og opptegnede løsninger.

Noen av våre prosjekter

Kontakt oss

Hvis du lurer på noe vil vi gjerne høre fra deg, ta kontakt for en uforpliktende samtale

 • IKON Arkitekt og Ingeniør
  Hovedkontor
  Smølasenteret
  Hopen, 6570 Smøla
  (Postboks 25)

  Avd. Trondheim
  Industriveien 5, 7072 Heimdal

  Avd. Averøy
  Bruhagen Sentrumsbygg, 6530 Averøy

 • +47 715 40 455

 • post@ikon.as

 • ikon.as

 • Organisasjonsnummer:
  992 869 631