Melding om planoppstart: Gaustad Kirkegård, Eide kommune

Tiltakshaver Eide kirkelige fellesråd ønsker å gjennom reguleringsplan tilrettelegge for en utvidelse av Gustad Kirkegård. Plantiltaket skal samtidig tilrettelegge for en endring av parkeringsarealer, etablering av adkomstveg mellom driftsarealer og utvidelsen av kirkegården, samt finne en løsning på overvannshåndteringen i området.

Deler av plantiltak omfatter en omdisponering av LNF-områder og skal vurderes nærmere i det videre planarbeidet.

Planområdet utgjør et areal på ca. 12 daa.

Frist for innspill er satt til 30.03.2018

Noen av våre prosjekter

Kontakt oss

Hvis du lurer på noe vil vi gjerne høre fra deg, ta kontakt for en uforpliktende samtale

 • IKON Arkitekt og Ingeniør
  Hovedkontor
  Smølasenteret
  Hopen, 6570 Smøla
  (Postboks 25)

  Avd. Trondheim
  Industriveien 5, 7072 Heimdal

  Avd. Averøy
  Bruhagen Sentrumsbygg, 6530 Averøy

 • +47 715 40 455

 • post@ikon.as

 • ikon.as

 • Organisasjonsnummer:
  992 869 631


© Vest Vind Reklamebyrå 2015