Melding om planoppstart: Hytter på Skarvøya, Eide kommune

Tiltakshaver Willy Eriksen m.fl. ønsker med dette å igangsette reguleringsprosessen av Skarvøya for å imøtekomme krav i overordnet plan, og dermed få realisert hyttedrømmen. Plantiltaket skal tilrettelegge planområdet for oppføring av hytter, naust samt felles adkomstveg og parkering. Eksisterende grunnmurer på eiendommene søkes bevart.

Planområdet er i overordnet kommunedelplan for Eide og Averøy kommune avsatt til LNF-område med krav om regulering. Med bakgrunn i planområdets plassering i tilknytning til Atlanterhavsveien, har det på forhånd av planoppstart vært gjennomført dialog med Møre og Romsdal fylkeskommune og Statens Vegvesen.

Planområdet utgjør et areal på ca. 41,1 daa, hvorav 13,7 daa utgjør områder i sjø.

Frist for innspill er satt til 22.01.2018

Noen av våre prosjekter

Kontakt oss

Hvis du lurer på noe vil vi gjerne høre fra deg, ta kontakt for en uforpliktende samtale

 • IKON Arkitekt og Ingeniør
  Hovedkontor
  Smølasenteret
  Hopen, 6570 Smøla
  (Postboks 25)

  Avd. Trondheim
  Industriveien 5, 7072 Heimdal

  Avd. Averøy
  Bruhagen Sentrumsbygg, 6530 Averøy

 • +47 715 40 455

 • post@ikon.as

 • ikon.as

 • Organisasjonsnummer:
  992 869 631


© Vest Vind Reklamebyrå 2015