Melding om planoppstart: Solrabben Hytteområde, Oppdal kommune

Tiltakshaver Pål Frigård ønsker å tilrettelegge planområdet for fradeling av tomter og etablering av fritidsbebyggelse med en felles parkeringsløsning. Plantiltak vil resultere i totalt fem tomter for fritidsboliger.

Planområdet er i kommuneplanens arealdel avsatt til fritidsbebyggelse og det er per i dag allerede to eksisterende fritidsboliger på eiendommen. Eksisterende fritidsboliger søkes bevart. Deler av planområdet inngår også i en faresone for skred.
 
Planområdet utgjør et areal på ca. 20 daa.
 
Frist for innspill er satt til 05.01.2018

Noen av våre prosjekter

Kontakt oss

Hvis du lurer på noe vil vi gjerne høre fra deg, ta kontakt for en uforpliktende samtale

 • IKON Arkitekt og Ingeniør
  Hovedkontor
  Smølasenteret
  Hopen, 6570 Smøla
  (Postboks 25)

  Avd. Trondheim
  Industriveien 5, 7072 Heimdal

  Avd. Averøy
  Bruhagen Sentrumsbygg, 6530 Averøy

 • +47 715 40 455

 • post@ikon.as

 • ikon.as

 • Organisasjonsnummer:
  992 869 631


© Vest Vind Reklamebyrå 2015