Melding om oppstart regulering: Korsvegen Barnehage, Melhus kommune

Tiltakshaver Bygg og eiendom, Melhus kommune, ønsker å tilrettelegge for bygging av en 5 avdelings barnehage på eiendommene GID 183/7 og 183/66 i tilknytning til Eid skole og barnehage. For avklaring av adkomstløsninger inkluderes arealer for skoleområdet i reguleringsprosessen.

Planområdet er i kommuneplanens arealdel avsatt til offentlig tjenesteyting. For å unngå omdisponering av dyrkamark innenfor avsatt arealformål i overordnet plan, foreslås det å avvike noe fra kommuneplanen – se vedlagt melding og plankart.

 

Frist for innspill er satt til 07.07.17

Noen av våre prosjekter

Kontakt oss

Hvis du lurer på noe vil vi gjerne høre fra deg, ta kontakt for en uforpliktende samtale

 • IKON Arkitekt og Ingeniør
  Hovedkontor
  Smølasenteret
  Hopen, 6570 Smøla
  (Postboks 25)

  Avd. Trondheim
  Industriveien 5, 7072 Heimdal

  Avd. Averøy
  Bruhagen Sentrumsbygg, 6530 Averøy

 • +47 715 40 455

 • post@ikon.as

 • ikon.as

 • Organisasjonsnummer:
  992 869 631


© Vest Vind Reklamebyrå 2015