Melding om oppstart regulering: Lyngenvegen 54, Melhus kommune

Tiltakshaver Aune Utvikling AS ønsker å tilrettelegge for etablering av totalt seks boenheter på sin eiendom: GID 215/150. Med planlagt utvikling ønsker tiltakshaver å komplettere omkringliggende boligbebyggelse.

Planområdet er i kommuneplanens arealdel avsatt til boligformål, og plantiltak samsvarer derfor med overordnet plan. Plantiltak legger opp til at eksisterende garasje-/verksted-/lagerbebyggelse skal rives, og vil i det videre planarbeidet rette seg etter registrert støy- og skredsone med gjennomføring av nødvendige geotekniske undersøkelser og støyvurderinger med mulige tiltak.  

 

Planområdet utgjør et areal på ca. 1,72 daa og inkluderer adkomstvegens frisiktsone langs Fylkesveg675 samt mulig gangadkomst til Svingen (Kv4013) og nærområdets barnehage.

 

 

Frist for innspill er satt til 06.03.2017

Noen av våre prosjekter

Kontakt oss

Hvis du lurer på noe vil vi gjerne høre fra deg, ta kontakt for en uforpliktende samtale

 • IKON Arkitekt og Ingeniør
  Hovedkontor
  Smølasenteret
  Hopen, 6570 Smøla
  (Postboks 25)

  Avd. Trondheim
  Industriveien 5, 7072 Heimdal

  Avd. Averøy
  Bruhagen Sentrumsbygg, 6530 Averøy

 • +47 715 40 455

 • post@ikon.as

 • ikon.as

 • Organisasjonsnummer:
  992 869 631


© Vest Vind Reklamebyrå 2015