Melding om oppstart regulering: Øysand Næringsområde, Melhus kommune

Tiltakshaver Melhusbygg AS har blitt kontaktet av et anleggsfirma som ønsker å etablere seg i Melhus kommune, og ønsker derfor å tilrettelegge for en naturlig utvidelse av eksisterende næringsområde på Øysand i Melhus kommune. Planområdets lokalisering i forhold til Europaveg 39 og nærhet til Trondheimsregionen er blant faktorene som gjør Øysand Næringsområde særs aktuelt for anleggsfirmaet.

Planområdet er i kommuneplanens arealdel avsatt til næringsformål og som LNF-område. Aktuelle arealer innenfor LNF-område, på eiendom GID 1/7, er bakgrunn for vedlagt planprogram. GID 1/7 har tidligere fungert som steinbrudd og benyttes i dag til utvendig lager for  anleggskraner. Plantiltaket ønsker å tilrettelegge for en videreførelse av eksisterende bruk av eiendommen GID 1/7, som utvendig lager, og ønsker samtidig å rette opp området for å få en mer ryddig og funksjonell utnyttelse av arealene. Arealer innenfor eiendom GID 1/140 vil benyttes til kontor og driftslokaler, og samsvarer med overordnet plan.

 

Planområdet utgjør ca. 16,5 daa hvorav arealer på eiendom GID 1/7 utgjør 10 daa. Ca. 7 daa av aktuelle arealer på GID 1/7 er allerede opparbeidet.

 

 

Frist for innspill er satt til 27.02.2017

Noen av våre prosjekter

Kontakt oss

Hvis du lurer på noe vil vi gjerne høre fra deg, ta kontakt for en uforpliktende samtale

 • IKON Arkitekt og Ingeniør
  Hovedkontor
  Smølasenteret
  Hopen, 6570 Smøla
  (Postboks 25)

  Avd. Trondheim
  Industriveien 5, 7072 Heimdal

  Avd. Averøy
  Bruhagen Sentrumsbygg, 6530 Averøy

 • +47 715 40 455

 • post@ikon.as

 • ikon.as

 • Organisasjonsnummer:
  992 869 631


© Vest Vind Reklamebyrå 2015