Melding om oppstart regulering av Hovsmoen Stadion På Soknedal, Midtre Gauldal kommune

Tiltakshaver Sokna IL planlegger å legge til rette for videre utvikling av det eksisterende idrettsanlegget på Hovsmoen og dermed tilrettelegge for bruk og idrettsaktiviteter gjennom hele kalenderåret. Planområdet er i kommuneplanens arealdel 2010-2020 avsatt til LNF-formål, og planen skal utarbeides som detaljregulering iht. PBL § 12-3.

Planområdet med idrettsanlegg og parkeringsplass utgjør 23,2 daa. hvorav 15 daa. er avsatt til det planlagte idrettsanlegget. Areal til vegutbedring er ikke inkludert i utregningen.

Noen av våre prosjekter

Kontakt oss

Hvis du lurer på noe vil vi gjerne høre fra deg, ta kontakt for en uforpliktende samtale

 • IKON Arkitekt og Ingeniør
  Hovedkontor
  Smølasenteret
  Hopen, 6570 Smøla
  (Postboks 25)

  Avd. Trondheim
  Industriveien 5, 7072 Heimdal

  Avd. Averøy
  Bruhagen Sentrumsbygg, 6530 Averøy

 • +47 715 40 455

 • post@ikon.as

 • ikon.as

 • Organisasjonsnummer:
  992 869 631


© Vest Vind Reklamebyrå 2015