Melding om oppstart regulering av Boliger på Livneset, Vestnes kommune

Tiltakshaver Vestnes Energi AS planlegger å legge til rette for utvikling av et spesielt og attraktivt boligområde på Livneset i Helland sentrum, Vestnes kommune. Nærhet til fjord og sentrum, gode solforhold samt planlagt sjøfront styrker Livneset som et attraktivt boligområde. Planområdet er i kommunens kommende sentrumsplan avsatt til boligformål og kontor/bolig-formål. Planen skal utarbeides som detaljregulering iht. PBL § 12-3.

Planområdet utgjør ca. 14 daa. hvorav utfylling i sjø og utgjør ca. 5 daa. Et areal på ca. 8,5 daa er mer eller mindre opparbeidet og benyttes blant annet til kontorformål.  

 

Frist for innspill er satt til 06.01.2017

Noen av våre prosjekter

Kontakt oss

Hvis du lurer på noe vil vi gjerne høre fra deg, ta kontakt for en uforpliktende samtale

 • IKON Arkitekt og Ingeniør
  Hovedkontor
  Smølasenteret
  Hopen, 6570 Smøla
  (Postboks 25)

  Avd. Trondheim
  Industriveien 5, 7072 Heimdal

  Avd. Averøy
  Bruhagen Sentrumsbygg, 6530 Averøy

 • +47 715 40 455

 • post@ikon.as

 • ikon.as

 • Organisasjonsnummer:
  992 869 631


© Vest Vind Reklamebyrå 2015