Melding om oppstart regulering av Nørvågen Industriområde på Smøla

Tiltakshaver Thor Dyrnes og Sønner ANS planlegger å legge til rette for videre utvikling av området til næringsformål, småbåtanlegg og lagervirksomhet. Planområdet er i kommuneplanens arealdel 2007-2019 avsatt til formål industri – erverv, og planen skal utarbeides som detaljregulering iht. PBL § 12-3. 

Planområdets landareal utgjør ca 33 da. og planlagt utfylling i sjø i bukta nord utgjør ca 2 da. Reguleringsplanen vil inkluderer et hittil opparbeidet areal, med eksisterende industrivirksomhet og kaianlegg, på 4 da.

Noen av våre prosjekter

Kontakt oss

Hvis du lurer på noe vil vi gjerne høre fra deg, ta kontakt for en uforpliktende samtale

 • IKON Arkitekt og Ingeniør
  Hovedkontor
  Smølasenteret
  Hopen, 6570 Smøla
  (Postboks 25)

  Avd. Trondheim
  Industriveien 5, 7072 Heimdal

  Avd. Averøy
  Bruhagen Sentrumsbygg, 6530 Averøy

 • +47 715 40 455

 • post@ikon.as

 • ikon.as

 • Organisasjonsnummer:
  992 869 631


© Vest Vind Reklamebyrå 2015