Melding og oppstart regulering av Lundamovegen 360 og 362

Tiltakshaver Håvard Holten planlegger å fortette eksisterende bebyggelse på eiendommene GID 200/16 og 200/26 på Lundamo. 
Iht. til krav i gjeldene kommuneplan skal det utarbeides detaljregulering ved tiltak som innebærer omfattende fortetting.

Planområdet er på ca. 2 da. og ligger 500m nord for Lundamo sentrum, øst for E6. Det ligger i sørenden av en eksisterende rekke med bolighus, med omkringliggende dyrkamark. Eiendommene er i dag bebygd med en tomannsbolig og en enebolig med tilhørende garasjer og uthus. 

Noen av våre prosjekter

Kontakt oss

Hvis du lurer på noe vil vi gjerne høre fra deg, ta kontakt for en uforpliktende samtale

 • IKON Arkitekt og Ingeniør
  Hovedkontor
  Smølasenteret
  Hopen, 6570 Smøla
  (Postboks 25)

  Avd. Trondheim
  Industriveien 5, 7072 Heimdal

  Avd. Averøy
  Bruhagen Sentrumsbygg, 6530 Averøy

 • +47 715 40 455

 • post@ikon.as

 • ikon.as

 • Organisasjonsnummer:
  992 869 631


© Vest Vind Reklamebyrå 2015