Melding om oppstart regulering Lyngstadhaugen boligfelt

Grunneier Gunn Anne Lyngstad ønsker å regulere boligtomter på sin eiendom som grenser inn til det kommunale boligfeltet på Lyngstad. I kommuneplanen er området avsatt til boligformål. Det kommunale boligfeltet er bebygd, og det er behov for å tilrettelegge nye boligtomter på Lyngstad. Feltet har varierende topografi, og egner seg for varierte boligtyper basert på befolkningens behov og ønsker. 

Noen av våre prosjekter

Kontakt oss

Hvis du lurer på noe vil vi gjerne høre fra deg, ta kontakt for en uforpliktende samtale

 • IKON Arkitekt og Ingeniør
  Hovedkontor
  Smølasenteret
  Hopen, 6570 Smøla
  (Postboks 25)

  Avd. Trondheim
  Industriveien 5, 7072 Heimdal

  Avd. Averøy
  Bruhagen Sentrumsbygg, 6530 Averøy

 • +47 715 40 455

 • post@ikon.as

 • ikon.as

 • Organisasjonsnummer:
  992 869 631


© Vest Vind Reklamebyrå 2015