Slik realiserer vi prosjektet ditt

IKON kan hjelpe deg gjennom hele prosessen

Et byggeprosjekt er et prosess som kombinerer mange fagfelter og bred kunnskap. Som fagfolk sørger vi for at du er informert og kan ta bevisste avgjørelser underveis, for å realisere prosjektet på måten du ønsker.

1

Introduksjon til prosjekt

Det første vi gjør er å avtale et uforpliktende møte med deg hvor du forteller oss om prosjektet og deler tankene dine med oss. Samtidig tar vi en befaring slik at vi kan bli kjent med oppgaven og samle den informasjon vi trenger for å gå videre.

2

Mulighetsstudie / konseptutvikling

Nå starter vi å se på muligheter for prosjektet og skisserer opp noen alternative løsninger. Vi utvikler noen forslag til uttrykk, planløsning og/eller utnyttelse av eiendommen, alt avhengig av prosjektets behov. Da har vi et grunnlag for et konstruktivt møte med deg hvor vi drøfter de ulike løsningene.

3

Skisseprosjekt

I denne fasen utvikler vi prosjektet videre og justerer løsninger inntil de tilfredsstiller dine ønsker. Hvis aktuelt så drøfter vi prosjektet med bygningsmyndigheter for å tilpasse løsningen i best mulig grad for søknad. 

4

Forprosjekt

Her utfører vi nødvendig videre prosjektering for opptegning, både estetiske og tekniske løsninger. Vi bearbeider tegninger for søknad og fører inn nødvendige informasjon.

5

Byggesøknad

Vi tar oss av krevd dokumentasjon og leder deg igjennom søknadsprosessen. Vi kan være ansvarlig søker om ønskelig. Det er prosjektspesifikt hvor mange trinn søknaden trenger og om det blir behov for søknad om dispensasjon fra gjeldende reguleringsbestemmelser for tomten din. Dette påvirker behandlingstiden hos kommunen.

6

Tilbud på gjennomføring

Nå er det på tid å hente inn tilbud på gjennomføring av prosjektet. Hvis du ønsker kan vi lage tilbudsforespørsel som inneholder nødvendig informasjon for entreprenører. Vi kan være behjelpelig med innhenting av tilbud og valg av entreprenør etter dine krav.

7

Detaljprosjekt

Her oppgraderes tegningene til arbeidstegninger for bygging. I denne fasen skjer en god del kvalitetssikring for utførelsen av designen. Eventuelle detaljskisser av viktige og kritiske områder sørger for byggteknisk god kvalitet samt ønsket estetikk og uttrykk. Etter din ønske beskriver vi prosjektet i tekst og tegninger og viser frem valgte innvendige og utvendige løsninger.

8

Byggeprosess

Vi kan følge opp under byggeprosessen og sørge for at prosjektet blir gjennomført slik at det tilfredsstiller deres krav og vårt kvalitetsnivå.

9

Overtakelse

Vi kan bistå dere ved overtakelse av prosjektet. Foruten deres egen vurdering av det endelige resultatet, kan vi påse at entreprenør leverer det han skal av dokumentasjon. Videre at protokoll for overtakelse og evt. mangelliste føres og følges opp.

10

Avslutning byggesak

Er tiltaket søknandspliktig, skal det sendes anmodning om ferdigattest til kommunen. Er vi engasjert som ansvarlig søker, gjør vi hele jobben for deg.

Noen av våre prosjekter

Kontakt oss

Hvis du lurer på noe vil vi gjerne høre fra deg, ta kontakt for en uforpliktende samtale

 • IKON Arkitekt og Ingeniør
  Hovedkontor
  Smølasenteret
  Hopen, 6570 Smøla
  (Postboks 25)

  Avd. Trondheim
  Industriveien 5, 7072 Heimdal

  Avd. Averøy
  Bruhagen Sentrumsbygg, 6530 Averøy

 • +47 715 40 455

 • post@ikon.as

 • ikon.as

 • Organisasjonsnummer:
  992 869 631